Tájékoztató a családi pótlék adóévi elszámolásával kapcsolatban

Felhívjuk a munkáltatók figyelmét, hogy a jogszabályi változások következtében nincs szükség a 2009. szeptember hót követő elszámolások utólagos módosítására, az adó-előleg túlfizetés visszatérítésére, a havi bevallások önellenőrzésére.

A munkáltatókat  - a 09M30-as igazolásoknak a hatályos jogszabály alapján történő kitöltésén túl – nem terheli többletkötelezettség.

A visszamenőleges hatállyal előállt helyzetnek megfelelően, a magánszemélyek az adóévet követő adókötelezettségük teljesítésekor az esetlegesen többletként levont adóelőleg összegéhez a következők szerint jutnak hozzá.

A magánszemélyek a 2009. évről teljesítendő bevallási kötelezettségüknek a 0953-as bevallással, 0953E egyszerűsített bevallással, valamint a 09M29-es munkáltatói adómegállapítással tehetnek eleget.

A 0953E és a 09M29 esetében, a magánszemélynek nincs teendője. Az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallásban és a munkáltatói adómegállapításban ugyanis az összevont jövedelemadatok már nem tartalmazzák a családi pótlék adóköteles összegét.

A 0953-as bevallást benyújtók esetében arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a 09M30-as igazolásban nem szerepel a családi pótlék adóköteles összege, így azt a bevallásban korrekciós tényezőként nem kell figyelembe venni. A bevallásukat a munkáltató által kiállított igazolás alapján kell elkészíteni.

Akiknek év közben – 2009. augusztus 31-e után – megszűnt a munkaviszonya/tagsági viszonya és év közben nem létesítettek új munkaviszonyt/tagsági viszonyt, a munkáltatótól/társaságtól kapott Adatlap 2009. 14. sora az egyéb adóterhet nem viselő járandóságok között tartalmazhatja a családi pótlék adóköteles összegét.

A megjegyzés rovatban azonban külön is szerepel az az összeg, amelyet a munkáltató/társas vállalkozás az adóelőleg levonásakor adóköteles családi pótlék jogcímen, adóterhet nem viselő járandóságként figyelembe vett. Ebben az esetben a megjegyzés rovatban szereplő összeget le kell vonni az adatlap 15. sorának „d” oszlopában található összegből. Az adatlapon szereplő személyi jövedelemadó előleg nem igényel korrekciót.

Az év közben a magánszemélytől a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai szerint ténylegesen levont személyi jövedelemadó, adóelőleg, illetve a „bevallásban” megállapított, jövedelmeket terhelő adó összegét összevetve, ha adózó javára különbözet mutatkozik, azt az adóhatóság vagy munkáltatói elszámolás esetén a munkáltató visszatéríti az adózás rendjéről szóló törvényben foglalt következő eljárási rendnek megfelelően.

Az adóhatóság a magánszemély 0953-as bevallásában feltüntetett visszatérítendő jövedelemadót és járulékot a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban 2010. március 1-től utalja ki. Az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás esetében a kiutalás legkorábbi időpontja február 1. napja. A kiutalásra nyitva álló határidőt, ha az adózó bevallását javítani kell, a bevallás kijavításának napjától kell számítani.

A 0953E bevallás esetében, amennyiben a magánszemély – elfogadja az adóhatóság ajánlatát, és – az egyszerűsített bevallását 2010. május 20. napjáig aláírásával ellátva visszaküldi az adóhatóság részére, a kiutalásra a fentiekben leírt általános szabály vonatkozik.

Munkáltatói adómegállapítás esetén, ha a magánszemély javára különbözet mutatkozik, azt a munkáltató, az adómegállapítás határidejét (2010. május 20.) követő legközelebbi bérfizetéskor téríti vissza.

forrás: www.apeh.hu

2010. január 26 SZJA