SZJA 2011

 

Adó mértéke

Az SZJA egykulcsos adó lesz, melynek általános mértéke 16% lesz. Az adót továbbra is a “szuperbruttósított” jövedelem alap után kell megfizetni, így a tényleges adócsökkenés 1,27% lesz.

 

Adónyilatkozat

Bevezetésre kerül a “söralátétes” adóbevallás, vagyis az adónyilatkozat. Ezt az adóbevallási módot az adózók nagyon szűk köre választhatja majd, a szigorú feltételek miatt. Azon adózók választhatják, akik:

 • az adóévben csak egy munkáltatótól (kifizetőtől) szereztek jövedelmet,
 • az elszámolt adóelőleg és a kiszámított adó közötti különbözet nem haladja meg az 1000 Ft.-ot,
 • tételes költségelszámolással költséget nem számolt, számol el,
 • a bevételből levonást, a jövedelemből családi kedvezményt – megosztás nélkül -, az adóból adójóváírást, adókedvezményt
  annyiban érvényesít, amennyiben az adóelőleg nyilatkozata szerint a munkáltató azt figyelembe vette,
 • a családi kedvezményt nem osztja meg,
 • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-el4takarékossági nyilatkozatot nem ad,
 • ha az adóévben kizárólag kifizetőtől származó olyan bevételt szerzett, amely kifizetésenként a 100 ezer forintot nem haladta meg, feltéve hogy
  • tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot (kivéve a 10 százalék költséghányadot), nem számolt, számol el,
  • a bevételből levonást, a jövedelemből családi kedvezményt, az adóból adójóváírást, adókedvezményt nem vett/vesz igénybe,
  • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-el4takarékossági nyilatkozatot nem ad,
  • az adót, adóelőleget a kifizető hiánytalanul levonta

 


 

Családi kedvezmény

Kiszélesítik a családi kedvezményt. Már az 1-2 gyermekes családok is igénybe vehetik ezt a kedvezményt, valamint a kedvezmény összege is jelentős mértében megnövekedett. A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti.

A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függ4en – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként:

 • egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint, (10.000 Ft adó)
 • három és minden további eltartott esetén 206 250 forint. (33.000 Ft adó)

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult:

 • az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótlékot:
  • vagyonkezelői joggal felruházott gyámként,
  • vagyonkezelő eseti gondnokként a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja,
  • szociális intézmény vezetőjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja;
 • a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa;
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy); (*)
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély (*)

(*) azzal, hogy az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő magánszemélyek közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosultnak.

Az adójóváírás rendszere folyamatosan kivezetésre kerül. 2011-ben az adójóváírás maximális összege 12.100 Ft lehet.